Urnegravsted

Et urnegravsted på en kirkegård fungerer på samme måde som et gravsted til kister – det er et afgrænset areal af en vis størrelse, oftest med sten eller en hæk omkring. Minimumsstørrelsen på et urnegravsted er som udgangspunkt ½ m2.

Urnegravstedet benyttes ved urnenedsættelse. Når kremeringen er fuldført, og asken udleveres, afholdes typisk en mindre ceremoni, hvor urnen sættes i gravstedet. Her mødes de nærmeste pårørende med en kirkegårdsmedarbejder ude ved gravstedet og man kan vælge at synge en sang eller selv sige et par ord. Det vil typisk godt kunne lade sig gøre at sætte en gravsten på urnegravstedet.

Ønsker man urnen sat i fælles anonymt gravsted, kan man ikke være med til urnenedsættelsen og der kan ikke sættes en sten på graven. De pårørende får besked når kirkegården har nedsat urnen og der er typisk et sted - en såkaldt kranseplads - hvor man kan lægge blomster ved graven.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.