Muslimsk/Islamisk begravelse

Hos muslimer starter afskeden allerede, når personen er i den terminale fase. Her læses op fra Koranen eller synger muslimske salmer for at sikre, at sjælen kommer godt af sted. For selvom kroppen dør, lever sjælen videre.

Når personen dør, skal vedkommende gennem et vaskeritual. Mænd vaskes af mænd, kvinder af kvinder. Man bruger meget vand og starter med hovedet og vasker så først højre og derefter venstre side af kroppen. Personen svøbes i et hvidt stykke stof kaldet kefan og kommes derefter i kisten. Bønnen "Ṣalāt al-Janāzah", der består af forskellige elementer fra både Koranen og Hadith, bedes. 

Muslimer tillader ikke kremering og som udgangspunkt heller ikke begravelse i en kiste. For afdøde skal kunne sidde oprejst, når vedkommende forhøres af to engle i graven.

Begravelse inden for tre døgn

Begravelsen skal holdes hurtigst muligt og gerne inden for tre døgn. For man siger, at sjælen ikke skal lide, og derfor skal afskeden med livet afsluttes så hurtigt som muligt.

Under begravelsen skal den døde gerne begraves med ansigtet mod Mekka og må gerne ligge på højre side. Der gives ikke blomster ved begravelsen, og generelt skal gravsted og gravsten gerne være så simpelt som muligt.

I Mellemøsten har man grædekoner, der får folk til at græde ved begravelsen, da de tror på, at gråd giver en bedre sorgproces. Dette er dog forskelligt fra kultur til kultur.

Generelt fokuserer muslimer mere på, at vi mennesker kun er på kort visit på jorden, og derfor skal gråden begrænses.

Der er flere større kirkegårde, der har en muslimsk afdeling.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.