Satser

Gældende pr. 1. januar 2024

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.
 Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

  1. Personer under 18 år: 
Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på 10.450,- til personer u/ 18 år.
  2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år: 
Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 41.800,-. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 41.800,-, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 54.300,-. Se undtagelsen i punkt 4.
  3. Personer på 18 år og derover: 
Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 20.950,-. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 20.950,-, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 33.450 ,-. Se undtagelsen i punkt 4.
  4. Personer født før 1. april 1957: Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,-, såfremt afdøde er født før 1. april 1957. Gå til Elholm Begravelse’s formueberegning.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.