Urnenedsættelse på kirkegård

Når afdøde kremeres, er urnen typisk klar efter ca. en uges tid efter højtideligheden. Hos Elholm Begravelse sørger vi for at bringer urnen til kirkegården, hvorefter vi kontakter familien og fortæller, at nu står urnen på kirkegården. Herefter kan familien tage stilling til, hvornår de gerne vil have urnen sat ned og enten selv aftale med kirkegården eller det kan gå gennem Elholm Begravelse at bestille tid.

Når de pårørende har aftalt tidspunkt for urnenedsættelsen, foregår det som udgangspunkt ved, at de mødes ved gravstedet med en graver fra kirkegården. Enten sænker en af de pårørende urnen i det gravede hul eller også så vil det være graveren, der sænker urnen. Herefter vil hullet blive dækket med jord og urnenedsættelsen er forbi. Det kan være, at de pårørende har medbragt en buket blomster, som de efterfølgende lægger på graven.

Ny sten eller eksisterende

Hvad enten der skal en ny sten på gravstedet, eller der skal tilføjes på en eksisterende sten, vil enten de pårørende eller bedemanden have fortalt stenhuggeren, hvornår der er urnenedsættelse, således at stenen kan sættes på gravstedet senere samme dag som urnenedsættelsen eller dagen efter.

 

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.