Askespredning over havet

Nogle kalder det også bisættelse til søs. Tidligere hed det begravelse til søs.

I stedet for at urnen kommer på en kirkegård, kan man vælge, at ens aske skal spredes over havet. På nuværende tidspunkt er det kun havet, hvor der er mulighed for spredning.

Afdøde skal helst skriftligt – have ytret ønske om at ville have sin aske spredt over havet. Dette gælder både, hvis man er medlem af folkekirken, og hvis man ikke er medlem af folkekirken.

Har afdøde ikke nået at skrive sit ønske ned, og er de pårørende alligevel ikke i tvivl om, at det var hans/hendes ønske, må sagen forelægges begravelsesmyndigheden, som så tager den endelige beslutning. De pårørende underskriver en formular på tro og love med, at de efter deres viden var afdødes ønske.

Når urnen er klar fra krematoriet, henter enten Elholm Begravelse eller familien urnen. Elholm Begravelse opbevarer urnen til familien er klar til at tage til søs og sprede urnen.

Specielle urner

Urnerne til askespredning er specielle. Som udgangspunkt er den type ene en papurne med en perforering, som man kan prikke hul på og hælde asken i havet og herefter tager man papurnen med tilbage på land igen. Den anden urnetype opløses i saltvand, og den må derfor sænkes direkte i vandet.

Man skal ikke give besked til nogen myndighed eller bedemanden, når man har været til søs og spredt urnen.

Medmindre man selv har en båd, eller kan låne sig frem hos venner eller bekendte, der kan sejle de pårørende ud for at sprede asken, så kan der komme omkostninger til at hyre en båd med skipper til dette. Har man ikke adgang til båd, kan man søge på "askespredning til søs" på nettet, og så kommer der adskillige web-sider op, som man kan vælge mellem. Prisen kan variere efter hvor længe man regner med, at det skal tage, og hvor i landet man ønsker at sprede urnens aske.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.