Begravelseshjælp

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger i forbindelse med begravelsen.

Personer født før 1.april 1957 har ret til begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Beløbet der udbetales er afhængig af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue. Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælpen til boet.

Man skelner mellem to former for begravelseshjælp:

    1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af afdødes og eventuel ægtefælles formue.
    2. Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue.

1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af formuen pr. 1. januar 2024: (maximum)

    Begravelseshjælpen efter børn under 18 år udgør 10.450 kr.
    Begravelseshjælp efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør mindst 1.050 kr.

2. Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue pr. 1. januar 2024:

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 12.500 kr. pr. 1. januar 2023. Dette beløb nedsættes med det beløb, formuen overstiger visse grænser:

Formuegrænser, gældende for voksne (1):

  • Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år er kr. 20.950,– Bemærk: Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 33.450 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).
  • Personer med ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år er kr. 41.800,- Bemærk: Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger: 54.300 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

Elholm Begravelse sørger selvfølgelig for at indsende ansøgningen om begravelseshjælp til Udbetaling Danmark.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.