Kirkegård

Alle kan få enten sin urne sat ned eller blive jordbegravet på en kirkegård. Det kræver ikke, at man er medlem af folkekirken. Dog vil man oftest blive opkrævet et gebyr fra kirkegården, når man ikke er medlem af folkekirken, eller hvis man bor i en anden kommune end den, hvor kirkegården ligger.

Priserne på kirkegårdene er meget forskellige, og man skal kontakte den kirkegård, hvor man gerne vil købe gravsted for at få præcise priser. På næsten alle kirkegårde findes en fælles anonym afdeling, hvor urner nedsættes, hvis folk ikke ønsker et kendt gravsted. På visse kirkegårde findes også fælles anonyme kistegravsteder.

Jordbegraves

Hvis man skal jordbegraves, så skal man have købt gravsted i god tid inden højtideligheden, så kirkegården kan nå at grave graven inden.

På nogle af de store kirkegårde kan der tillige være afdelinger specielt for andre trosretninger.

Det er blevet meget udbredt at få sin urne nedsat på en skovkirkegård. Og der er nogle enkelte af disse spredt rundt omkring i landet. Det er dog ikke tilladt at få lov til at sprede sin aske ud på en skovkirkegård – asken skal være i en urne.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.