Højtidelighed over urnen

Der kan være mange grunde til, at familien ønsker at holde en højtidelighed over urnen i stedet for at holde højtideligheden over kisten.

En af grundene kan f.eks. være, at man holder en højtidelighed og herefter går ud på kirkegården og sætter urnen direkte i gravstedet, som en fin afslutning på højtideligheden. Hvis dette er i forbindelse med en kirkelig handling, vil præsten typisk jordpåkaste på urnen efter, at den er sænket i gravstedet.

Det kan også være, at familien ønsker at holde en højtidelighed i f.eks. afdødes sommerhus over urnen for bagefter at sejle ud og sprede asken over havet.

Højtidelighed over urnen kan både foregå fra kirke eller kapel – eller måske et andet sted efter familiens ønske.

Praktiske detaljer aftales med bedemanden

Under samtalen med bedemanden, aftales den praktiske del af højtideligheden, hvor bisættelsen/begravelsen bliver aftalt.

Hvis det er en kirkelig højtidelighed, kan Elholm Begravelse være behjælpelig med at udarbejde salmeblad med salmer, når familien har aftalt disse med præsten. Ligesom Elholm Begravelse er i kirken ved højtideligheden og hjælper med de praktiske ting.

Hvis det er en borgerlig højtidelighed kan Elholm Begravelse være behjælpelig med, f.eks. at byde velkommen og orientering om forløbet, at hjælpe med at sammensætte program, at udarbejde salmeblad med salmer og sange efter familiens ønsker, at sætte familien i kontakt med organist eller anden musiker, som evt. kan komme med forslag til eventuelle musikstykker, der kan spilles under højtideligheden, at sætte familien i kontakt med en sanger, hvis der ønskes sunget af professionel korsanger, eventuel oplæsning af personlig tale eller andet, afrunding og indledning af højtideligheden m.m.

Urnekrans, bårebuket, krans, hjerte eller enkeltblomster er også noget, som Elholm Begravelse kan være behjælpelig med at tage sig af. Ligesom Elholm Begravelse også kan sørge for, at der bliver købt farvelblomster. Det er enkeltblomster, som man kan lægge ved urnen.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.