Afhentning hospital/plejehjem - Askespredning uden højtidelighed

Pris fra 12.570,-

Umalet transportkiste til kremering, upolstret fra kr. 3.450

Urne til askespredning fra kr. 990

Rustvognskørsel ved 2 personer fra hospital (hverdag)/plejehjem til krematorium fra kr. 2.190

Transport af urne og eventuelle attester fra kr. 675

(Tillæg for rustvognskørsel efter kl. 16.00 samt lørdag, søn- og helligdage fra kr. 1.000)

Kisteilægning kr. 975

Honorar for koordinering, opfølgning, anmeldelser m.m. hverdage i normal forretningstid fra kr. 4.290

Herudover kan der være udgifter til f.eks. annoncer, blomster, kremering og askespredning (båd)

Dette er inkluderet i priseksempel 5

 • Døgnvagt
 • Hjælp og vejledning af uddannede bedemænd med professionel viden om sorg processer.
 • Samtale i eget hjem eller på et af vores kontorer
 • Anmeldelser til offentlige myndigheder med dokumentation for afdødes ønske om at blive askespredt over havet samt erklæring, hvis afdøde var medlem af folkekirken og ikke ønskede, at der skulle være højtidelighed med en præst
 • Levering af kiste, urne mm.
 • Ilægning i kiste og eventuel udsyngning på afhentningsstedet.
 • Rustvognskørsel
 • Koordinering og bestilling i forhold til hospital/plejehjem, kirkekontor, krematorium,
 • Aftale afhentning med hospital/plejehjem
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og evt. takkeannonce samt indrykning (pris for annoncen kommer ved siden af).
 • Afhentning af urne på krematoriet og opbevaring af urne, indtil askespredningen skal finde sted
 • Sørge for ansøgning af begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, Sygeforsikringen Danmark og evt. begravelseskasse i forbindelse med fagforening/job
 • Hvis afdøde er død i udlandet, koordineres transporten til Danmark af Elholm Begravelse i samarbejde med forsikringsselskab og udenlandsk bedemand.
 • Inddragelse af børn og unge i processen omkring afskeden, evt. tegne på kisten mm.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.