Jødisk begravelse

Hos Jøderne siger de deres trosbekendelse inden personen dør, ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.” Den skal man forlade verden med. Jøder siger den, inden de går i seng, i tilfælde af at de ikke skulle vågne igen. Efter dødens indtræden siges eller synges et par af Davids salmer.

Begravelsen skal foregå hurtigt af respekt og ære for kroppen. Inden renses kroppen rituelt med vand. Mænd vasker mænd, kvinder vasker kvinder. Derefter klædes den afdøde i hvidt tøj fra top til tå.

Det skal være simpelt og rent, for man vil ikke forskelsbehandle, og det materielle har ingen betydning, når man dør. Af samme grund er der ikke blomster til begravelsen. Inden begravelsen siges nogle bønner på hebraisk, og der lægges jord fra Israel i kisten.

Efter begravelsen

Efter begravelsen sænkes kisten i jorden, og der er jordpåkastelse. Kremering er forbudt af respekt for kroppen og på grund af en uvilje imod det efter holocaust. Der sluttes med bønnen kaddish, som lovpriser Gud, der gav os livet og trøster alle, der sørger.

Den nærmeste familie har en sørgeperiode på syv dage, hvor de ikke arbejder eller laver mad, men giver plads til sorgen. I 30 dage skal pårørende undgå fester, og mænd må ikke barbere sig.

Hver årsdag går familien til graven, hvorefter de siger kaddish i synagogen af respekt for den afdøde. Den dag tænder man også et lys, der skal brænde i 24 timer og symboliserer sjælen.”

Der er flere større kirkegårde, der har en jødisk afdeling.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.