Kirkelig handling

Hvis man er medlem af folkekirken, kan man vælge en kirkelig bisættelse eller begravelse, der foregår med medvirken af en præst fra folkekirken. Man kan også vælge en borgerlig højtidelighed (se dette punkt), selvom man er medlem af folkekirken. Vælger man en borgerlig højtidelighed uden medvirken af præst, skal der dog foreligge et ønske fra afdøde om dette, meget gerne og helst skriftligt.

Højtideligheden foregår i en af de kirker, der ligger i det sogn, hvor afdøde boede. Såfremt afdøde eller familien skulle ønske en anden kirke, skal der være en god begrundelse herfor og som udgangspunkt tager man præsten med fra det sogn, hvori afdøde boede ved sin død. Afdøde kan også have skrevet sin sidste vilje eller har løst sognebånd til en bestemt præst.

Højtideligheden

Under højtideligheden, der typisk varer 30 minutter, holder præsten en prædike og taler ud fra biblen og fortæller om den afdøde, samt udfører ritualet med jordpåkastelse og velsignelse. Endvidere synges der salmer. Det kan også aftales, at der spilles et stykke musik. Alt hvad der foregår i kirken aftales under en samtale med præsten. Det vil være nærmeste familie, der deltager i samtalen hos præsten. Hvis afdøde har skrevet en sidste vilje med angivelse af bestemte salmer som han/hun ønskede, tages der hensyn til dette.

Planlægning af højtideligheden

Når man skal planlægge en højtidelighed, skal man overveje forløbet nøje, da den sidste afsked med afdøde gerne, trods alt, skal være et godt minde til eftertiden. Det er derfor vigtigt, at familie og venner har mulighed for at tage afsked på en respektfuld måde med afdøde.

For de deltagende i højtideligheden, kan det også være rart at mødes efter højtideligheden til en mindesammenkomst - det være sig en kop kaffe eller andet, hvor man kan tale sammen. Nogle kirker har en sognegård, som kan lånes/lejes til dette formål ellers kan Elholm Begravelse være behjælpelig med at finde en restaurant eller et andet sted, hvor der kan være mindesammenkomst.

Hvis afdøde skal kremeres (brændes), bærer de pårørende oftest kisten ud til rustvognen, der kører kisten til krematoriet. Hvis de pårørende vælger at lade kisten stå i kirken eller kapellet, så sørger bedemanden for, at kisten køres bort, når familien er taget afsted fra kirken/kapellet.

Hvis afdøde skal jordbegraves, så bæres kisten enten ud til graven på kirkegården, eller hvis det er en anden kirkegård end den, hvor kirken ligger, bæres kisten ud i rustvognen, hvorefter rustvognen kører med deltagerne efter sig til kirkegården, hvor afdøde bliver jordfæstet.

Praktiske detaljer aftales med bedemanden

Man aftaler alt andet end det, der skal foregå i kirken, med bedemanden under en samtale, hvor alt omkring bisættelsen/begravelsen bliver aftalt. Elholm Begravelse er i forbindelse med højtideligheden behjælpelig med, f.eks. at tage imod blomster og arrangere disse i kirken/kapellet, udarbejdelse af salmeblad med salmer og sange. Hvis højtideligheden foregår i kapel med præst, deltager oftest kirkens organist og korsanger. Hvis højtideligheden foregår uden præst koordinerer Elholm Begravelse dette og sørger for at engagere en organist/sanger, der kan spille/synge de salmer, der skal synges.

Af andre praktiske ting kan Elholm Begravelse endvidere hjælpe med at bestille kistepynt. Det være sig kistedekoration, bårebuket, krans, hjerte eller enkeltblomster. Ligesom Elholm Begravelse også kan sørge for, at der bliver købt farvelblomster. Det er enkeltblomster, som man kan lægge på kisten, når den er båret ud i rustvognen, når afdøde skal kremeres, eller kastes ovenpå kisten efter nedsænkningen i jorden ved jordfæstelse.

Elholm Begravelse hjælper også gerne med annoncer, hvis familien skulle ønske, at der kommer annoncer i aviserne.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.