Humanistisk begravelse/bisættelse

Humanisterne er udskilt fra Ateistisk Selskab, idet de gerne ville kunne tilbyde en mulighed for at hjælpe med at foretage begravelse/bisættelse ud fra den ikke-kirkelige tro. Og da Ateistisk Selskab er en politisk forening var det nødvendigt at udtræde af dette for at kunne tilføje en måde at hjælpe med af dette.

En humanistisk begravelse/bisættelse foregår uden religiøse indslag såsom salmer og bønner, og den gennemføres af en uddannet ceremonileder fra Humanistisk Samfund. En humanistisk begravelse/bisættelse er en værdig, smuk og højtidelig ceremoni, som hviler på et humanistisk værdigrundlag: Hvert enkelt menneskes liv anses for at have sin helt særlige værdi, som er skabt af personens måde at bruge sit liv på – i samspil med andre.

Ceremonien skal afspejle den afdødes liv, tanker og holdninger. Det kan gøres på mange måder, både via talte ord, musikalske indslag, digte og sange, som den afdøde holdt af. De nærmeste efterladte og ceremonilederen samarbejder om at planlægge ceremonien, der både kan indeholde begravelsestale, som ceremonilederen holder og mindeord eller andre indslag fra de pårørende.

Ceremonilederne i Humanistisk Samfund har gennem deres uddannelse lært, hvordan man kan tilrettelægge en ceremoni som et smukt, værdigt og afrundet forløb. Samtidig kan ceremonilederen bistå med forslag til hvilke musikstykker, sange og digte, der kan være velegnede.

Begravelses-/bisættelsestalen er et centralt element i ceremonien. Ceremonilederen skriver en tale ud fra en samtale med de nærmeste efterladte. Talen sendes til godkendelse hos de efterladtes kontaktperson inden begravelsen/bisættelsen. En begravelse/bislttelse kan være enten en ceremoni, der afsluttes med jordfæstelse (”begravelse”), eller en ceremoni omkring kisten, hvor den afdøde efterfølgende skal kremeres (”bisættelse”). Det kan også være en mindehøjtidelighed, efter at afdøde er blevet begravet eller brændt. 

Der findes ateistiske gravpladser på nogle af de store kirkegårde.

Diverse frikirker

Man kan blive begravet/bisat fra en frikirke, hvis man er medlem af den pågældende frikirke. Selve begravelsen eller bisættelsen finder som regel sted på almindelige kirkegårde og begravelsespladser og foregår som en begravelse/bisættelse foregår i folkekirken med medvirken af en frikirkepræst.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.