Askedeling

Askedeling kræver tilladelse fra Stiftet.

Den ene begrundelse for askedelingen er, at afdøde har haft tilknytning til et andet land, hvor noget af asken skal nedsættes eller spredes, mens resten skal blive i Danmark.

Den anden begrundelse for askedelingen er, at afdøde har haft tilknytning til havet – for eksempel ved at arbejde på et skib eller var glad for at gå ture ved havet – og ønskede noget af asken spredt, mens resten skal sættes ned på en kirkegård.

I begge måder at lave askedeling skal man søge Stiftet om tilladelse til af asken.

Stiftet giver sjældent afslag på askedeling, men når det sker, skyldes det oftest, at betingelsen for, at askedeling var afdødes ønske, ikke er opfyldt.

Man kan ikke få lov til at dele asken i flere dele end to.

Ligeledes får man ikke tilladelse til at lave askedeling for at nedsætte den delte aske på to kirkegårde i Danmark. 

Både i danmark og udlandet

Til gengæld kan man godt få tilladelse til nedsættelse på en kirkegård i Danmark og nedsættelse på en kirkegård i udlandet, når ansøger har en eller anden tilknytning til dette land.

Alle typer af askedelingsansøgninger til Stiftet hjælper bedemanden gerne med.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.