Begravelsesguide

Din guide til bisættelse/begravelse
Når du står med et dødsfald, er der ofte mange spørgsmål og tanker, der melder sig. Der er meget, du pludselig skal forholde dig til midt i sorgen. Idéen med denne guide til begravelse og bisættelse er, at du nemt og hurtigt kan få et overblik over de praktiske ting, der følger med et dødsfald og en efterfølgende ceremoni. Har du fortsat spørgsmål efter at have gennemgået denne guide, er du meget velkommen til at kontakte os hos Elholm Begravelse. Ring på telefon 39654530 – vi træffes døgnet rundt.

Der er sket et dødsfald – hvordan forholder jeg mig?
Der er flere praktiske ting, der skal tages vare på, når der sker et dødsfald. Nedenstående liste viser, hvad der er vigtigst at forholde sig til umiddelbart efter dødsfaldet.

  • Udarbejdelse af dødsattest (tag kontakt til afdødes læge, hvis dødsfaldet ikke er sket på hospitalet)
  • Kontakt Elholm Begravelse på telefon 39654530

Vi træffes hele døgnet. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at give os afdødes – og også gerne partners/ægtefælles – personnummer

  • Sørg for, at afdødes løn og pension udbetales til din konto, hvis det er din partner eller ægtefælle, der er gået bort. Efter anmeldelse af et dødsfald spærres eventuelle fælleskonti nemlig efter ganske kort tid. Typisk efter et halvt til to døgn

Nødvendig dokumentation:

  • Afdødes personnummer, sygesikringskort, pas (eller andet ID)
  • Ægtefælles/partners personnummer
  • Anmelders personnummer (hvis du ikke er ægtefælle eller partner)

Hos Elholm Begravelse kan vi være behjælpelige med det hele. Har du spørgsmål, står vi til rådighed, og vi kan også sørge for at kontakte præsten eller kirkekontoret senest to dage efter dødsfaldet, hvis du ikke selv ønsker at gøre det. Skal ceremonien være borgerlig, kan vi hjælpe med at finde egnede lokaler. Ved en borgerlig ceremoni deltager der typisk ikke en præst. Denne form for ceremoni afholdes, hvis afdøde f.eks. ikke var medlem af Folkekirken, eller et andet trossamfund.

Hvad sker der, når nogen dør?

Når døden indtræffer, holder hjertet op med at slå. Det fører til, at blodet koagulerer og ’bundfælder’ – det er det, der giver de såkaldte ligpletter, også kaldet livor mortis, og fører til dødsstivhed, rigor mortis. Dødsstivheden kommer, fordi musklerne bliver stive pga. mangel på ilt. Kroppens celler dør, og kroppen forgår. Alt sammen en naturlig proces, som dog kan se voldsom ud.

Som din bedemand sørger vi naturligvis for at gøre afdøde i stand til begravelsen eller bisættelsen.

Udstedelse af dødsattest
Når nogen dør, skal en læge bekræfte og attestere, at personen er død. Besøget af lægen sker helt automatisk, hvis dødsfaldet sker på et hospital. Sker dødsfaldet i hjemmet eller et andet sted, skal du selv tage kontakt til en læge. 

Hvis du foretrækker ikke selv at skulle kontakte en læge, kan vi være behjælpelige her hos Elholm Begravelse. Vi kan råde og vejlede til, hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre. Du er velkommen til at tage kontakt til os, allerede inden lægen har været der. Det eneste, du skal være opmærksom på, er blot, at vi ikke har mulighed for at tage vare på og/eller flytte afdøde, før lægen har udstedt en dødsattest. Læs mere om udstedelse af dødsattest på Styrelsen for patientsikkerhed.

Skifteretten
Skifteretten skal altid have besked, når der sker et dødsfald. Dette sker automatisk. Når skifteretten har fået oplysningerne, bliver nærmeste pårørende kontaktet vedr. deling af boet. Det at dele et bo kaldes ’at skifte’ – og det er en god idé, hvis man som pårørende/arvinger har overvejet, klarlagt og talt om, hvordan boet skal fordeles. Du kan læse mere om boskifte på skifterettens hjemmeside.

Økonomi
Når der sker et dødsfald, er det, udover at finde ud af, hvad der praktisk skal ske, også nødvendigt at tale økonomi. Der er nemlig mange økonomiske aspekter forbundet med et dødsfald, herunder spærrede konti, udgifter til begravelse, ATP mv. Læs med nedenfor for at finde ud af mere på området.

Udbetaling Danmark (ATP)
En bisættelse eller begravelse koster penge – udgiften kan variere alt efter valg af f.eks. kiste, blomster mv. Det kan dog nogle gang lade sig gøre at få begravelseshjælp, der er en økonomisk håndsrækning fra Udbetaling Danmark. Er afdøde født før 1. april 1957, beløber begravelseshjælpen sig til fast 1.050 kr. Dette beløb fratrækkes din regning hos os. Derudover anmoder vi Sygeforsikring Danmark om et beløb. Hvis afdøde var i gruppe 1 eller 2, er det muligt at få yderligere 1.400 kr. i tilskud

Elholm Begravelse kan desuden hjælpe med at få udbetalt en eventuel begravelsesopsparing, fagforening eller lignende.

Ved et dødsfald får ATP-pension automatisk besked. Det sker, når dødsanmeldelsen til skifteretten bliver sendt. Den lovgivning og de regler, der gælder på området ATP, er temmelig omfattende, men du kan læse mere om det på Borger.dk.

Gæld og arv
Arvestridigheder blandt de efterladte er ikke noget sjældent syn, men der er også mange tilfælde, hvor bodelingen foregår nemt og smertefrit. Der er mange regler på området – og mange ting at tage højde for. Det er f.eks. relevant, om afdøde havde skrevet testamente, og der var mange efterladte mv. Læs mere her: Danske Bedemænd.

De uskrevne regler i forbindelse med et dødsfald
I forbindelse med et dødsfald og en begravelse eller bisættelse er der en form for takt og tone, der er god at holde sig til. Mange kan være bange for at sige eller gøre det ’forkerte’ i situationen, men med følgende tommelfingerregler er du på sikker grund.

Et vindue på klem
Mange dør i dag på hospitalet eller på plejehjem, hvor hjælpen fra plejerne er god. Men nogle dør også i eget hjem. Førhen, da man oftere døde i eget hjem åbnede man et vindue på klem, når der lå en død i stuen – så kunne sjælen slippe ud. 
 
Flagregler 
Ved dødsfald flages der på halv. Først hejses flaget helt til tops, hvor det vajer et par sekunder. Derefter lader man flaget dale ned til det punkt, hvor flagets nederste kant flugter med midten af flagstangen. Når flaget tages ned (senest ved solnedgang), hejses det igen til tops, hvorefter det tages ned.

Du kan læse mere om flagloven i denne folder om flagloven udarbejdet af Danmarks Samfundet.

Kondolencekort til en begravelse eller bisættelse
Hvis du har svært ved at finde på, hvad der skal stå på kortet sammen med den bårebuket, du skal have med til begravelsen eller bisættelsen, kan du vælge at skrive:

  • Et vers, som afdøde (eller du) holdt af
  • Et digt (eller en del af et digt)
  • Om en personlig oplevelse, du har haft sammen med afdøde
  • En empatisk og medfølende tekst til de nærmeste efterladte

Underskriv kortet med navn – og også gerne adresse/mailadresse. Dermed er det nemt for de efterladte senere at sende en tak for omtanken.

Påklædning til begravelse eller bisættelse
Det er vigtigt, at du gør dig umage med din påklædning, når du er til begravelse eller bisættelse. Dæmpede farver som grå eller sort er et klassisk og sikkert valg, men hvid er også en god, neutral farve til begravelsen eller bisættelsen. Hvor man i gamle dage hovedsagelig bar sort, vælger mange i dag andre nuancer. Undgå dog meget farverigt tøj til de voksne medmindre du ved at begravelsen skal være farverig!

Selve højtideligheden
Kom til begravelsen eller bisættelsen i god tid – ca. en halv time før højtideligheden, hvis du er nær pårørende. Du bestemmer selv, om du vil tage imod begravelsesfølget ved indgangen til kirken eller kapellet, eller om du foretrækker at vente med at hilse på alle de deltagende til efter højtideligheden.

Selv om den sidste rejse ofte kaldes begravelse som fællesbetegnelse, adskiller begravelsen sig ved at være en højtidelighed, hvor kisten med afdøde bæres ud på kirkegården og sænkes i jorden, hvorefter den begraves. Ved en bisættelse køres kisten i rustvognen til krematoriet. Efter 1-2 uger modtager de nærmeste pårørende urnen med asken, og denne sættes i et urnegravsted eller spredes til havs, alt efter hvad de pårørende foretrækker.

At kondolere
”Må jeg kondolere” eller ”Jeg kondolerer” er gamle og respektfulde udtryk, der tilkendegiver, at man forstår og respekterer de efterladtes sorg og savn. Vendingerne kan bruges både før og efter begravelsen eller bisættelsen.

Gravøl / mindesamvær
Mindesamvær, eller gravøl, som det også kaldes, er almindeligvis noget, man som nær pårørende holder efter en begravelse eller en bisættelse. Der serveres typisk kaffe, øl og vand, og der er også ofte kage eller en bid brød på bordet.

Det er en mulighed for de pårørende til at samles og mindes afdøde. Her kan de nærmeste pårørende hilse på alle dem, der har deltaget i begravelsen eller bisættelsen, og der vil som regel være mulighed for at dele minder og anekdoter, sige nogle ord eller spille musik med særlig betydning. Det er ikke et krav at holde en mindesammenkomst efter en begravelse eller bisættelse – det er noget, man selv vurderer, om man har lyst og kræfter til. 

En mindesammenkomst kan holdes mange forskellige steder. Det kan f.eks. være i en restaurant, i et lokale der hører til kirkens eller kapellets lokaler, i et forsamlingshus, hjemme hos en af de pårørende, i en park el.l.

De første uger efter et dødsfald
Ugerne efter et dødsfald melder der sig ofte en række spørgsmål, der kan være svære at finde svar på og overskud til at forholde sig til. Mini guiden fra DødsboRådgivningen giver dig svar på 7 ofte stillede spørgsmål, og den hjælper dig med at få overblik.
 
Guiden kan hentes her (åbner i et nyt vindue): www.dødsborådgivningen.dk/hererdinguide

 

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.