Borgerlig handling

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, kan man vælge en borgerlig bisættelse eller begravelse, der foregår uden en præst fra folkekirkens medvirken.

Der er dog efterladte, der alligevel gerne vil have, at der skal foregå en højtidelighed med de kendte ritualer og en præst. Nogle præster vil gerne medvirke til dette af hensyn til de pårørende, og i nogle tilfælde kan man få lov til alligevel at bruge kirken (nogle kirker tager dog betaling for, at denne må benyttes). Andre præster siger konsekvent nej til at medvirke, samt til at kirken må bruges til højtideligheden. Når præsten siger nej, er det som udgangspunkt begrundet i, at afdøde ikke ønskede at være medlem af folkekirken, og at dette skal respekteres.

Hvordan afholdes højtideligheden

Højtideligheden kan i princippet afholdes hvor som helst, dog må man naturligvis ikke forstyrre den offentlige orden og højtideligheden skal være sømmelig. Højtideligheden kan f.eks. foregå fra et kirkegårdskapel, et sygehuskapel, i hjemmet, i et fælleshus eller forsamlingshus eller i afdødes have (her må kisten dog ikke stå frit fremme i haven for ikke at støde folk, der måtte komme forbi, men højtideligheden kan f.eks. foregå i et stort telt i haven).

Under højtideligheden, der typisk varer 30 minutter, kan der f.eks. afholdes taler over den afdøde, der kan spilles musik, synges sange og oplæses digte. Afdøde er måske selv inden sin død kommet med ønsker til, hvad der skal spilles og synges ved højtideligheden. Det kan også være, at de pårørende ved, hvad der ville være i den rette ånd i forhold til afdøde at spille og synge ved højtideligheden.

Planlægning af højtideligheden

Man skal overveje forløbet af højtideligheden nøje, når man planlægninger denne, idet den sidste afsked med afdøde gerne, trods alt, skal være et godt minde til eftertiden. Det er derfor vigtigt, at familie og venner har mulighed for at tage afsked på en respektfuld måde med afdøde.

For de deltagende i højtideligheden, kan det også være rart at mødes efter højtideligheden til en mindesammenkomst - det være sig en kop kaffe eller andet, hvor man kan tale sammen.

De pårørende bærer oftest kisten ud til rustvognen, hvis afdøde skal kremeres (brændes), hvorefter kisten køres til krematoriet. Bedemanden sørger for, at kisten køres bort, når familien er taget afsted fra kirken/kapellet, hvis de pårørende vælger at lade kisten stå i kirken eller kapellet i stedet for at bære den ud af kirken/kapellet.

Ved jordbegravelser bæres kisten enten ud til graven på kirkegården, eller hvis det er en anden kirkegård end den, hvor kirken ligger, bæres kisten ud i rustvognen, hvorefter rustvognen kører med deltagerne efter sig til kirkegården, hvor afdøde bliver jordbegravet. Alle kan blive jordbegravet på en kirkegård.

Praktiske detaljer aftales med bedemanden

I forbindelse med højtideligheden og det praktiske arbejde omkring bisættelsen/begravelsen har man en samtale med bedemanden, hvor den praktiske del af højtideligheden bisættelsen/begravelsen bliver aftalt.

Af praktiske ting i forbindelse med højtideligheden, som Elholm Begravelse kan være behjælpelig med, kan f.eks. være at byde velkommen og at hjælpe de pårørende med at sammensætte et program, at udarbejde salmeblad med salmer og sange efter familiens ønsker, at sætte familien i kontakt med organist eller anden musiker, som evt. kan komme med forslag til eventuelle musikstykker, der kan spilles under højtideligheden, at sætte familien i kontakt med en sanger, hvis der ønskes sunget af professionel korsanger, eventuel oplæsning af personlig tale eller andet, afrunding og indledning af højtideligheden m.m.

Elholm Begravelse hjælper endvidere gerne med at bestille blomster til højtideligheden. Det være sig kistedekoration, bårebuket, krans, hjerte eller enkeltblomster. Ligesom Elholm Begravelse også kan sørge for, at der bliver købt farvelblomster. Det er enkeltblomster, som man kan lægge på kisten, når den er båret ud i rustvognen, når afdøde skal kremeres, eller kastes ovenpå kisten efter nedsænkningen i jorden ved jordbegravelse.

Ligesom Elholm Begravelse hjælper med annoncer, hvis familien skulle ønske, at der kommer annoncer i aviserne.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.