Medicinsk donation

Nogle mennesker testamenterer deres krop/legeme til videnskaben. Det er man fra forskningens side meget taknemmelig for, da de afsjælede legemer kan bruges til både forskning og undervisning. Et legeme kan benyttes til forskning/undervisning inden for 2 år fra dødsfaldet.

Ønsker man at donere sit legeme til videnskaben, laver man en testamentarisk erklæring. Efter dødsfaldet skal legemet hurtigst muligt på køl - og senest 4 dage efter - overdrages til et relevant institut/universitet. Ønsker du som pårørende en højtidelighed inden overdragelsen, kan Elholm Begravelse være behjælpelig med at undersøge mulighederne for at arrangere dette. I de fleste tilfælde køres legemet direkte til instituttet. I det tilfælde kan man holde en mindehøjtidelighed uden at kisten er til stede - og der kan afholdes en formel højtidelighed efter frigivelsen herfra. Dette kan tage fra 1 dag og op til 2 år.

Hvis du gerne vil vide mere om donation af et legeme til forskning, er du velkommen til at kontakte Elholm Begravelse. Det er nemlig stadig relevant at bruge en bedemand, selv om legemet skal gives bort. Alt er så at sige normal procedure, bortset fra at udgifterne til rustvognskørsel typisk betales af Universitetshospitalet.

Du kan også læse mere om donation af kroppen til forskning på universiteterne her:

Donation af legeme til Københavns Universitet.

Donation af legeme til Aarhus Universitet.

Donation af legeme til Syddansk Universitet.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.