Begravelse i udlandet

Ved dødsfald i udlandet er det det pågældende lands lokale myndigheder, der udfylder en dødsattest. Når den er udfyldt, skal du som pårørende enten kontakte den danske ambassade eller Elholm Begravelse – vi kan rådgive og vejlede i forbindelse med hjemtransport af urne eller kiste.

Hos Elholm Begravelse har vi mange års erfaring i at planlægge bisættelser og begravelser – også når det gælder dødsfald i udlandet eller herboende udlændinge, der ved dødsfald skal transporteres til deres hjemland. Vi har stor viden om alt lige fra kontakten med forskellige landes myndigheder, udstedelse af ligpas, hjemtransport mv. Vi kan hjælpe med at skabe overblik og rådgive om beslutninger, der skal træffes hurtigt efter dødsfaldet. Kontakt Elholm Begravelse for at høre mere.

Bemærk, at der pr. 1. august 2014 ikke længere er offentlig dækning af udgifter til hjemtransport for en dansk sikret, der er gået bort i løbet af den første måned på ferie eller studierejse i hverken EU/EØS, Schweiz og enkelte småstater. Der er dog fortsat dækning fra det offentlige til hjemtransport fra Grønland og Færøerne. Det er derfor en god idé at have rejseforsikringen i orden, da det ellers påhviler de pårørende at betale for hjemtransport.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.