Skifteretten

Ved et dødsfald bliver den/de nærmeste pårørende (hvem det er, fremgår af dødsanmeldelsen) indkaldt til møde i skifteretten – eller til en telefonisk samtale, typisk to (2) uger efter dødsfaldet. Under samtalen får de nærmeste pårørende afklaret spørgsmål om afdødes økonomiske situation, eventuelle arvinger og øvrig behandling af boet. Skifteretten har brug for en del dokumenter, som udgangspunkt følgende:

  • Bankbøger
  • Kontoudtog
  • Oplysninger om fast ejendom eller andelsbolig
  • Oplysning om øvrige økonomiske forhold
  • Afdødes seneste lønseddel eller pensionsmeddelelse
  • Oplysninger om arvinger
  • Evt. fuldmagt fra arvinger
  • Evt. testamente
  • Evt. ægtepagt
  • Evt. adoptionsbevilling

Sådan fungerer skifteretten

Når der sker et dødsfald, skal skifteretten have besked om dødsfaldet. Skifteretten er den instans i Danmark, der sørger for, at håndtere fordelingen af afdødes bo og sørge for, at alt går ligeligt og korrekt for sig, når afdødes ejendele og værdier skal fordeles mellem arvingerne – afdødes ægtefælle, børn, børnebørn mv. Når man taler om at ”skifte”, er det netop fordelingen af boet, det drejer sig om.

Elholm Begravelse sørger for at skifteretten får besked.

Der er meget at se til i forbindelse med et dødsfald, herunder mange praktiske ting, som det af lovmæssige årsager ­­er nødvendigt at sørge for. Har du valgt Elholm Begravelse som din bedemand, sørger vi for, at alle de officielle papirer er på plads. Dødsfaldet bliver anmeldt til kordegnen – og skifteretten får besked. Efterfølgende – typisk går der et par uger – bliver den person, der har skrevet under på begravelsespapirerne, kontaktet af skifteretten via eboks.

Til møde i skifteretten

Brevet er en indkaldelse til et møde – enten fysisk i skifteretten eller via telefonen. Til mødet skal du medbringe forskellige papirer; præcis hvilke det drejer sig om, vil fremgå af brevet, men det er hovedsageligt et evt. testamente oprettet af afdøde, evt. adoptionspapirer, evt. skilsmissepapirer, evt. ægtepagter, navne og adresser på alle kendte arvinger, oversigt over bankkonti mv.

Først efter mødet i skifteretten begynder opgørelsen af boet. Det vil sige, at det er vigtigt, at arvinger ikke begynder at fordele ejendele og indbo. I må heller ikke betale eventuelle regninger – boet skal være urørt fra dødsfaldet og indtil skifteretten åbner det igen, og anmelder får udleveret en skifteretsattest.

Har du spørgsmål til skifteretten?

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der sker på et møde med skifteretten, eller hvordan du skal forholde dig, indtil du bliver kontaktet af skifteretten, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er helt uforpligtende.

Find din retskreds og lokale skifteret

Virum og Hellerup hører under Lyngby retskreds, mens Allerød hører under Hillerød retskreds. Kontaktinformationer nedenfor:

Retten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18B 3400 Hillerød. Åbent mandag til fredag 8.30-15.00. Telefon: 47 33 87 00

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby. Åbent mandag til fredag 8.30-15.00. Telefon: 99 68 48 00

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.