Gravsted for andre trossamfund end det kristne

Alle i bopælssognet kan blive begravet på folkekirkens kirkegårde, uanset hvilket trossamfund – om noget – man tilhører. Medmindre man er medlem af et trossamfund, der selv har en begravelsesplads i sognet. På nogle folkekirkelige kirkegårde er der særlige ’afdelinger’ for medlemmer af andre trossamfund. Det kan f.eks. være for dem, der ikke har været medlem af et trossamfund, eller for muslimer. Er du interesseret i at se, hvilke kirkegårde i Danmark, der har sådanne særlige afsnit, har Kirkeministeriet en oversigt - se mere her.

I Brøndby Kommune ligger der en muslimsk begravelsesplads. Den drives af Dansk Islamisk Begravelsesfond, og alle muslimer i hele Danmark har ret til – og mulighed for – at blive begravet her, hvis de ønsker det.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.