Fredningstid og vedligehold af gravsted

Når du har brugsret til et gravsted, har du pligt til at holde det i pæn og ordentlig stand. Ønsker du ikke selv at gøre det – eller har du ikke mulighed for det – kan du (mod betaling) få kirkegårdens personale til det. Flere steder er det et krav, at kirkegårdens personale er dem, der vedligeholder gravstedet.

Brugsretten til gravstedet kaldes også fredningstiden og løber som minimum i 20 år for et gravsted til kister. For et gravsted til en urne eller i urnefællesgraven er fredningstiden 10 år. Når fredningstiden er udløbet, kan man grave på samme sted igen. Det er dog også muligt at forny brugsretten på gravstedet ved udløb.

Prisen for vedligeholdelse varierer fra kirkegård til kirkegård. Hos Elholm Begravelse hjælper vi dig gerne med at indhente oplysninger om gravsteder, priser og vilkår – også for fredningstid på de enkelte kirkegårde.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.