Nedsættelse af urne på privat grund

Når en afdød bisættes, kan urnen sættes i en urnegrav, eller - hvis afdøde har ønsket det - kan asken spredes ud over åbent hav. Men det er også muligt at nedsætte en urne på privat grund. Dette kræver dog tilladelse, der skal opnås først, og der er visse krav, der skal være opfyldt. Grund skal som udgangspunkt være mindst 5.000 kvadratmeter stor. Derudover skal der tinglyses en servitut, der sikrer gravfreden. Yderligere må graven ikke markeres med gravsten, indhegning eller lignende. Hos Elholm Begravelse kan vi hjælpe med at søge tilladelse til nedsættelse af urne på privat grund samt vejlede omkring det.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.