Hvor skal afdøde begraves/bisættes fra?

Som udgangspunkt afholdes en begravelse eller bisættelse i det sogn, hvor afdøde boede, da han/hun døde. Ønskes en anden kirke end sognekirken, f.eks. hvis afdøde havde tilknytning til en bestemt kirke, er det imidlertid muligt at få tilladelse til det. Det kan f.eks. være, hvis ens slægt er begravet ved pågældende kirke/kirkegård, eller man er døbt, konfirmeret eller gift her. Begravelsen eller bisættelsen kan også afholdes i et kapel.

Dødsanmeldelsen skal dog altid ske til det sogn, hvor afdøde havde bopælsadresse.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.