Den smukkeste afsked med salme- og sanghæfter

Det er mere eller mindre tradition, at der ved en bisættelse eller begravelse synges salmer fra Den Danske Salmebog. Hvis du ønsker at give højtideligheden et mere personligt præg, er det muligt at få trykt personlige sanghæfter med de udvalgte sange og salmer, med afdødes navn, dato for højtideligheden, kirke og eventuelle billeder. Hvis du ønsker det, kan der også stå noget personligt om afdøde i hæftet samt tid og sted for et eventuelt mindesamvær.

Er du i tvivl om, hvilke salmer og sange du gerne vil have til højtideligheden, er du altid velkommen til at tale med os hos Elholm Begravelse. Derudover kan du både se og høre salmerne på dendanskesalmebogonline.dk eller youtube. Ved en kirkelig handling, er det sammen med præsten, at I beslutter, hvad der skal synges.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.