Dødsattest

Når et menneske går bort, skal der udstedes en dødsattest af en læge. Det er nødvendigt for at kunne begrave, brænde/kremere eller føre afdøde ud af landet.

Når der er sket et dødsfald, skal du kontakte en læge som det første. Det kan være egen læge, vagtlæge eller en hospitalslæge, alt efter hvor dødsfaldet er sket. Hvis døden indtræffer på plejehjem, hospital, hospice mv., er det typisk personalet, der kontakter lægen. Når lægen ankommer, fastslår han/hun dødsfaldet og dødsårsagen, og på den baggrund udfærdiges en dødsattest med navn, personnummer, adresse, dødstegn og dato/sted for døden.

Attesten indberettes som oftest digitalt af lægen. Dødsattesten kan udarbejdes af en læge så snart der kan påvises sikre dødstegn. Det sker inden for få timer. Kontakt gerne Elholm Begravelse inden lægen har været forbi, så vi kan hjælpe dig med informationer om, hvad der skal ske.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.