Ægtefælleudlæg

Hvis afdøde var gift, har den efterladte ægtefælle ret til at overtage hele boet, hvis ægteparrets samlede formue er mindre end 820.000 kr. (2022). I dette tilfælde modtager afdødes øvrige arvinger ingenting. Det er dog værd at bemærke, at grænsen på de 820.000 kr. hurtigt kan blive overskredet – med i beløbet regnes nemlig eventuelle forsikringserstatninger, pensioner og forsørgertabserstatning, som den efterladte ægtefælle får udbetalt.

Ved ægtefælleudlæg hæfter den efterladte ægtefælle for afdødes eventuelle gæld. Der indrykkes et proklama – en bekendtgørelse – i Statstidende for at finde frem til eventuelle kreditorer. Her opfordres kreditorerne til at anmelde deres krav inden for 8 uger. Hvis fristen overskrides, bortfalder kravet. Hermed får den efterladte ægtefælle et overblik over afdødes gæld, før dødsboet udleveres.

Med i overvejelserne til ægtefælleudlæg hører, at et bo udleveret til ægtefælleudlæg kan have stor arvemæssig betydning i fremtiden. For når den efterladte ægtefælle selv går bort, tilfalder halvdelen af hans/hendes dødsbo som hovedregel arvingerne til den ægtefælle, der døde først. Kontakt Elholm Begravelse, hvis du gerne vil vide mere om ægtefælleudlæg.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.