Kundetilfredshedsmåling


Spørgsmål

De 2 første spørgsmål besvares med et kryds i karakteren fra 1-5.

Tilfredshed

1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Smiley
1. Hvor tilfredse har Du/I været med det arbejde Elholm Begravelse har udført?
Venligst angiv

2. Hvor tilfredse har I været med bedemandens information og vejledning om priser?
Venligst angiv

3. Er de priser, der blev aftalt ved samtalen med Elholm Begravelse, de samme, der står på den endelige faktura?
Invalid Input

4. Vil du/I anbefale Elholm Begravelse til andre?
Invalid Input

5. Kendte du/I til Elholm Begravelse på forhånd?
Invalid Input

6. Hvis du/I ikke kendte Elholm Begravelse på forhånd, hvordan fandt I frem til os?
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Det er muligt at udfylde skemaet anonymt, alternativt kan Du/I oplyse:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.