Præstens rolle i en begravelse eller bisættelse

Der medvirker ofte en præst - fra afdødes bopælssogn - ved begravelser eller bisættelser. Ønsker du en kirkelig højtidelighed, er det en af de første ting Elholm Begravelse hjælper med, at få taget kontakt til en præst og fastlagt en dato, både for selve højtideligheden og for et møde mellem jer og præsten.  Til dette møde drøfter I følgende:

  • Hvordan bisættelsen eller begravelsen i kapellet eller kirken skal foregå
  • Hvilke salmer der skal synges
  • Hvad der skal indgå i præstens mindetale om afdøde
  • Dine tanker og følelser omkring dødsfaldet

Som hovedregel skal højtideligheden afholdes senest otte dage efter et dødsfald. Hvornår det præcise tidspunkt skal være, aftales med præsten. Husk, at præsten har tavshedspligt og desuden er vant til at håndtere mennesker i sorg. Præsten er således en god samtalepartner.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.