Udfyldelse af dokumenter og fremskaffelse af bortkomne attester

Ved dødsfald skal der udfyldes diverse papirer til offentlige myndigheder samt til afdødes bopælssogn. Men i dag skal den lokale kordegn ikke længere se afdødes dåbsattest, ægtefælles dåbsattest eller vielsesattest. I skal som pårørende blot have afdødes CPR nr. klar, når I taler med Elholm Begravelses bededamer.

Grunden til dette er at anmodningen om begravelse eller ligbrænding i dag ligger digitalt. Så alt det kræves for at kunne indsende de nødvendige papirer til de offentlige indstandser herunder dødsanmeldelsen er, at der underskrives en fuldmagt til anmodning om begravelse/ligbrænding.

Bededamerne fra Elholm Begravelse udfylder og udfærdigere selvfølgelig dette. Så det der skal bruges er et CPR nummer på afdøde og anmelderen. Efter indsendelse vil anmelder modtage en bekræftelse i vedkommendes e-boks.

Der er meget, som skal arrangeres og ordnes i løbet af ganske få dage. Selve dødsfaldet skal anmeldes til sognet inden to dage, og begravelsen skal ske senest otte (fjorten) dage efter dødsfaldet. Ofte har den afdøde ikke selv taget stilling til spørgsmål og ønsker omkring sin egen død, og så er det op til dig som efterladt.

Det er de samme papirer der skal udfyldes uanset afdødes trosretning – I Danmark anmeldes alle dødsfald i afdødes sognekirke.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.