Transportere urnen til krematoriet – kirkegården

Familien vælger hvilken urne asken skal placeres i. bedemanden / bededamen fra Elholm Begravelse både i Allerød, Virum og Hellerup sørger for at den valgte urne leveres til krematoriet.  Krematoriet giver Elholm Begravelse besked når urnen er klar. Elholm Begravelse sørger så for, at urnen bliver kørt til den respektive kirkegård og underretter herefter familien, så der kan arrangeres urnenedsættelse.  Familien vælger selv om de ønsker at overvære urnenedsættelsen.

Har familien valgt et anonymt (fælles/ukendt) gravsted må man på de fleste kirkegårde ikke overvære urnenedsættelsen. Men familien får selvfølgelig besked når det er sket.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.