Forsendelser eller kørsel til myndighderne

Den af bedemanden/bededamen udfyldte dødsanmeldelse med afdødes og evt. ægtefælles oplysninger køres af Elholm Begravelse til afdødes lokale sognekirke. Kordegnen registrerer dødsfaldet og sender oplysninger til skifteretten.

Skifteretten sender indkaldelse til familien inden for en 14 dages tid. Har man ikke hørt fra skifteretten inden 3 uger er det en god ide at kontakte bedemanden / bededamen der så rykker kordegnen. Brevet fra kordegnen til skifteretten er det eneste der bliver sendt med post, alle andre informationer går elektronisk

Dødsattesten  udfærdiges af lægen der erklærer personen afgået ved døden.  Man kan ikke anmelde et dødsfald uden dødsattesten.

Dødsattesten har flere sider. Det er udelukkende side 1 der går til bedemanden, på denne side står der intet om dødsårsagen, men udelukkende hvem, hvor og hvornår dødsfaldet er sket.  Lægen indberetter til dødsårsagen til dødsårsagsregistret. Man kan kontakte afdødes læge hvis man ønsker yderligere informationer herom.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.