Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhuggeren

Har man et kendt gravsted er der nogle gange mulighed for at sætte en mindesten på gravstedet.  På flere kirkegårde er på nogle gravsteder faste klausuler for hvilke sten der må bruges.  Dog må man på de fleste gravsteder bruge den sten man ønsker.

Familien vælger selv hvad der skal stå på stenen, afdødes navn, fødselsdato, dødsdato, et digt, et billede …  Er man efterlevende ægtefælle  kan man allerede ved bestilling beslutte om der engang også skal være plads til eget navn!

Når gravstedet engang nedlægges er mindestenen familiens ejendom

Elholm Begravelse (Christina Gauguin & Lone Andersen) er selvfølgelig behjælpelig med bestilling af sådan en mindesten  / gravsten

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.