Bestilling af kirkegård / gravsted – køb / valg af gravsted

Hvad enten det er en urne eller kiste der skal nedsættes på en kirkegård, skal  familien inden vælge gravstedet.  Når en urne nedsættes siger vores lovgivning, at man skal frede gravstedet i minimum 10 år og ved kistebegravelse minimum 20 år – familien vælger selvfølgelig om de efter den lovpligtige fredningstid ønsker at ”beholde” gravstedet.  Der skal bare ved start betales for den første fredningsperiode.

Det er altid familien eller de pårørende der vælger gravstedet.

Hvis afdøde inden sin død har givet udtryk for, at asken skal spredes over åbent hav er dette også en mulighed.

Gravpladser og kirkegårde vi har arbejdet med:

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.