Arrangerer en borgerlig bisættelse fra et kapel med eller uden musik

Elholm Begravelser bedemænd  (bededamer) sørger for alt det praktiske ved en borgerlig bisættelse.  Borgerlige bisættelser eller begravelser er ofte hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller hvis blot afdøde ikke har ønsket en gejstlig medvirken.

Bedemanden / bededamen sørger for at kapellet er reserveret og musikken er bestil – organist, pianist, violinist, sanger eller helt hvad familien ønsker.

Bedemanden eller bededamen er selvfølgelig behjælpelig med at planlægge programmet, musikken og talerne.  Ønsker familien ikke selv at læse talen højt er vi fra Elholm Begravelse selvfølgelig behjælpelig med dette.

Ved en borgerlig begravelse kan familien selv beslutte programmet og musikken.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.