Arrangere blomster på gravstedet eller kransepladsen

Blomsterne på kisten følger kisten enten til krematoriet eller til gravstedet.  Blomsterne fra gæsterne hjælper bedemanden / bededamen med at pakke ud i kirken / Kapellet. De fleste gæster skriver en hilsen til familien. Disse blomsterkort får familien udleveret efter bisættelse / Begravelsen.

Bedemanden / bededamen sørger efterfølgende for, at blomsterne fra gæsterne bliver lagt på det aftalte sted.  Enten gravstedet, kirkegårdens kranseplads eller et helt 3. sted. Måske i  familiens have eller et andet sted.

Familien vælger ved samtalen hvor blomsterne skal placeres.  Bliver blomsterne lagt på kirkegårdens kranseplads fjerner kirkegårdens personale blomsterne når de er visne. Er der en separat gravsted, er det alt afhængig af familiens aftale med kirkegården forskelligt hvem der fjerner de visne blomster.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.