Afhentning hospital/plejehjem – Jordbegravelse

Pris fra 18.850,-

Hvid enkel kiste i silkemaling m/u kors til begravelse, inkl. polstring i hør m/ pude og dyne, fra kr. 6.490,00

Rustvognskørsel ved 2 personer fra plejehjem til kirke/kapel fra kr. 2.190,00

Eventuel rustvognskørsel ved 1 person fra kapel til kirke fra kr. 1.390,00

Eventuel rustvognskørsel fra kirke til kirkegården hørende til kirken – med følge – fra kr. 1.690,00

Transport af blomster og kranse fra kr. 475,00

Transport af eventuelle attester fra kr. 375,00

(Tillæg for rustvognskørsel efter kl. 16.00 samt søn- og helligdage fra kr. 1.000,00)

Kisteilægning fra kr. 975,00

Assistance ved højtidelighed fra kr. 975,00

Honorar for koordinering, opfølgning, anmeldelser m.m. hverdage i normal forretningstid fra kr. 4.290,00

Herudover kan der være udgifter til f.eks.; Annoncer, blomster og kirkegård.

Hvad er inklusiv i Priseksempel 1

 • Døgnvagt
 • Hjælp og vejledning af uddannede bedemænd med professionel viden om sorgprocesser
 • Samtale i eget hjem eller på et af vores kontorer
 • Anmeldelser til offentlige myndigheder 
 • Levering af kiste mm.
 • Ilægning i kiste samt eventuel fremvisning (koster dog næsten altid en merpris på opbevaringskapellet) og eventuel udsyngning på afhentningsstedet.
 • Rustvognskørsel
 • Koordinering og bestilling i forhold til hospital/plejehjem, kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, blomster, stenhugger, forslag til sted for sammenkomst, samt give besked om endeligt ca-antal, når højtideligheden starter mm.
 • Aftale afhentning med hospital/plejehjem
 • Aftale med præst vedrørende højtideligheden
 • Sørge for, at kirkegården ved hvilket gravsted, der skal graves på, bestilling af gravning og aftale de nærmere detaljer med kirkegården omkring ankomst til kirkegård, hvis dette er et andet sted end ved kirken. Eventuelt få stenhugger til at flytte en eksisterende sten på gravstedet, så der kan graves
 • Hvis der ikke er købt gravsted, så koordineres køb af gravsted i god tid inden højtideligheden, så kirkegården kan nå at grave
 • Bestille blomster til kiste samt kranse og dekorationer og eventuel kirkepyntning
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og evt. takkeannonce samt indrykning (pris for annoncen kommer ved siden af).
 • Eventuelt trykke salmehæfter med de salmer, der er aftalt med præsten
 • Bestille eventuelle solister og musikere
 • Assistance ved højtideligheden
 • Udlægning af blomster på gravsted
 • Bestille ændringer/tilføjelser på sten på eksisterende gravsted hos stenhugger samt orientere stenhugger om ny inskription, hvis afdødes pårørende bestiller ny sten hos graveren.
 • Sørge for ansøgning af begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, Sygeforsikringen Danmark og evt. begravelseskasse i forbindelse med fagforening/job
 • Hvis afdøde er død i udlandet, koordineres transporten til Danmark af Elholm Begravelse i samarbejde med forsikringsselskab og udenlandsk bedemand.
 • Inddragelse af børn og unge i processen omkring afskeden, evt. male på kiste mm.

 

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.