Transportere urnen til krematoriet – kirkegården

Familien vælger hvilken urne asken skal placeres i. bedemanden / bededamen fra Elholm Begravelse både i Allerød, Virum og Hellerup sørger for at den valgte urne leveres til krematoriet.  Krematoriet giver Elholm Begravelse besked når urnen er klar. Elholm Begravelse sørger så for, at urnen bliver kørt til den respektive kirkegård og underretter herefter familien, så der kan arrangeres urnenedsættelse.  Familien vælger selv om de ønsker at overvære urnenedsættelsen.

Har familien valgt et anonymt (fælles/ukendt) gravsted må man på de fleste kirkegårde ikke overvære urnenedsættelsen. Men familien får selvfølgelig besked når det er sket.