Forsendelse eller kørsel til myndighderne med papirer samt afhentning af dødsattest

Den af bedemanden/bededamen udfyldte dødsanmeldelse med afdødes og evt. ægtefælles oplysninger køres af Elholm Begravelse til afdødes lokale sognekirke. Kordegnen registrerer dødsfaldet og sender oplysninger til skifteretten.

Skifteretten sender indkaldelse til familien inden for en 14 dages tid. Har man ikke hørt fra skifteretten inden 3 uger er det en god ide at kontakte bedemanden / bededamen der så rykker kordegnen. Brevet fra kordegnen til skifteretten er det eneste der bliver sendt med post, alle andre informationer går elektronisk

Dødsattesten  udfærdiges af lægen der erklærer personen afgået ved døden.  Man kan ikke anmelde et dødsfald uden dødsattesten.

Dødsattesten har flere sider. Det er udelukkende side 1 der går til bedemanden, på denne side står der intet om dødsårsagen, men udelukkende hvem, hvor og hvornår dødsfaldet er sket.  Lægen indberetter til dødsårsagen til dødsårsagsregistret. Man kan kontakte afdødes læge hvis man ønsker yderligere informationer herom.