Fastlægge højtideligheden med præst, kordegn og kirkegård

Er man medlem af folkekirken kan der selvfølgelig være en bisættelse eller begravelse i kirken. Enten i ens egen sognekirke eller hvis man har tilknytning til en anden kirke kan man også brugen den.  Det er dog også muligt at tage præsten med til et kirkegårds kapel.

Bedemanden / bededamen fra Elholm Begravelse bestiller efter familiens og afdødes ønske den bisættelse eller begravelse der ønskes.

Der skelnes mellem bisættelse (kremering) og begravelse (jordfæstelse) . Ved bisættelser er det præst og kirke der skal kunne på samme tidspunkt, ved begravelse skal kirkegården selvfølgelig også være ledig. Det er bedemanden / bededamen fra Elholm Begravelse der sørger for koordineringen af disse instanser.

Både præst, kirketjener, kordegn og graver skal have oplysninger om afdøde. Bedemanden / Bededamen  fra Elholm Begravelse sørger for at alle disse oplysninger og dokumenter er i orden i god tid.

Bedemanden / bededamen kan også bestille eventuel ekstra fredning på kirkegården. Som udgangspunkt skal gravstedet forud betales (fredes) i 10 år når en urne sættes ned og 20 år ved kiste begravelse.  – er urnen eller kisten lavet af svær forgængelig materiale kan kirkegården bede om yderligere fredningstid.

Er man ikke medlem af folkekirken kan man have en højtidelighed både bisættelse og begravelse fra et kapel, hvor bedemanden / bededamen sørger for musik og program.