Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger, efter aftale med pårørende

Har man et kendt gravsted er der nogle gange mulighed for at sætte en mindesten på gravstedet.  På flere kirkegårde er på nogle gravsteder faste klausuler for hvilke sten der må bruges.  Dog må man på de fleste gravsteder bruge den sten man ønsker.

Familien vælger selv hvad der skal stå på stenen, afdødes navn, fødselsdato, dødsdato, et digt, et billede …  Er man efterlevende ægtefælle  kan man allerede ved bestilling beslutte om der engang også skal være plads til eget navn!

Når gravstedet engang nedlægges er mindestenen familiens ejendom

Elholm Begravelse (Christina Gauguin & Lone Andersen) er selvfølgelig behjælpelig med bestilling af sådan en mindesten  / gravsten