Bestilling af kirkegård / gravsted – køb / valg af gravsted

Hvad enten det er en urne eller kiste der skal nedsættes på en kirkegård, skal  familien inden vælge gravstedet.  Når en urne nedsættes siger vores lovgivning, at man skal frede gravstedet i minimum 10 år og ved kistebegravelse minimum 20 år – familien vælger selvfølgelig om de efter den lovpligtige fredningstid ønsker at ”beholde” gravstedet.  Der skal bare ved start betales for den første fredningsperiode.

Det er altid familien eller de pårørende der vælger gravstedet.

Hvis afdøde inden sin død har givet udtryk for, at asken skal spredes over åbent hav er dette også en mulighed.

Gravpladser og kirkegårde vi har arbejdet med:

  • Lillerød Kirkegård
  • Blovstrød Kirkegård
  • Hørsholm Kirkegård
  • Nyhuse Kirkegård
  • Ullerød Kirkegård
  • Nivå Kirkegård
  • Vedbæk Kirkegård
  • Værløse Sogns Kirkegård
  • Hareskov Kirkegård
  • Ordrup Kirkegård