Arrangere blomster efterfølgende på gravstedet eller kirkegårdens kranseplads

Blomsterne på kisten følger kisten enten til krematoriet eller til gravstedet.  Blomsterne fra gæsterne hjælper bedemanden / bededamen med at pakke ud i kirken / Kapellet. De fleste gæster skriver en hilsen til familien. Disse blomsterkort får familien udleveret efter bisættelse / Begravelsen.

Bedemanden / bededamen sørger efterfølgende for, at blomsterne fra gæsterne bliver lagt på det aftalte sted.  Enten gravstedet, kirkegårdens kranseplads eller et helt 3. sted. Måske i  familiens have eller et andet sted.

Familien vælger ved samtalen hvor blomsterne skal placeres.  Bliver blomsterne lagt på kirkegårdens kranseplads fjerner kirkegårdens personale blomsterne når de er visne. Er der en separat gravsted, er det alt afhængig af familiens aftale med kirkegården forskelligt hvem der fjerner de visne blomster.