Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen, Sygeforsikringen danmark eller begravelseskasser

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør uden at efterlade sig formue

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 30.000 kr. og 48.700 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.