Bedemand i Hellerup, Allerød og Virum

Bedemandens opgaver

Ved samtalen mellem bedemanden og de pårørende aftales, i hvilket omfang familien ønsker praktisk hjælp og rådgivning.
Samtalen kan foregå i de pårørendes hjem eller hos bedemanden.

Det er bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen. Den nærmeste pårørende underskriver en fuldmagt til anmodning og begravelse eller bisættelse, som bedemanden derefter indsender til begravelsesmyndigheden.

Vi arbejder ud fra Hellerup, Allerød og Virum, men kører gerne ud til de omkringliggende små byer.

Herudover kan bedemanden hjælpe med;

Udfyldelse af papirer, indsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne, fastlæggelse af en højtidelighed med eller uden præst.  Familien taler selv med præsten om afdøde vedrørende selve højtideligheden. Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning ved kisteilægning , rustvognskørsel til og fra kirke/kapel samt transport af urne til kirkegård. Kørsel med blomster fra kirke til kirkegård.

Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer, dødsannoncer,  stenhugger, musik etc.

Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, Sygesikringen Danmark samt evt.  private begravelseskasser.  Vi undersøger om medlemskab/berettigelse til hjælp herfra.

Bedemanden udarbejder altid prisoverslag over udgifterne ved begravelsen eller bisættelsen. Det er dog meget vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der udover bedemandens honorar og udgifter kan komme en regning fra kirkegården, fra stenhugger og fra mindesammenkomsten.

Elholm Begravelse har bedemænd i Allerød, Hellerup og Virum. Vi kan kontaktes her

Elholm Begravelse

 

Elholm Begravelse Hellerup
Callisensvej 5
2900 Hellerup

Tlf: 3965 4530

Elholm Begravelse Virum
Grønnevej 83
2830 Virum

Tlf: 4583 4530

Elholm Begravelse Allerød
Gydevang 39-41
3450 Allerød

Tlf: 4817 2830

Mail: elholm@begravelse.com

Vi påtager os også opgaver her: